Algemene voorwaarden toertocht

Algemene Voorwaarden voor deelname aan de toertocht De Lus van Wouw

 • Deelname is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Bij inschrijving krijgt elke deelnemer een polsbandje als bewijs van deelname.
 • Met het accepteren van het polsbandje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het karakter van de toertochten is geen wedstrijd, maar een vrije toertocht.
 • Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 • De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 • Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren worden uitgesloten.
 • Na 13:00 is het niet meer mogelijk om vanaf de rustplaats in Rilland te starten met langste lus. Na 13:00 kunt bij uw eerste bezoek aan de stop in Rilland alleen nog de totaalafstand van 80 km rijden.