Algemene voorwaarden offroad graveltocht

Algemene Voorwaarden voor deelname aan de offroad graveltocht

 • Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers, die zich bij voorinschrijving hebben aangemeld.
 • Bij de start krijgt elke ingeschreven deelnemer een polsbandje als bewijs van deelname.
 • Met het accepteren van het polsbandje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het karakter van de toertochten is geen wedstrijd, maar een vrije toer- of gezinstocht.
 • Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht voor de toerrijders.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 • De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 • Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren worden uitgesloten.
 • Na 08:00 uur is het niet meer mogelijk om te starten voor deelname aan de afstanden van 120 en 150 km. Na 09.00 uur is het niet meer mogelijk om te starten voor deelname aan de afstanden van 50, 70 en 90 km.